รับตรงทั่วประเทศ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 57

รับตรงทั่วประเทศ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 57

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2,697 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556-30  มกราคม 2557  

คณะ/สาขาที่เปิดรับ :

1. คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 150 คน

2. คณะวิทยาศาสตร์     จำนวน 390 คน

3. คณะเภสัชศาสตร์  จำนวน 20 คน

4. คณะศิลปศาสตร์       จำนวน 197 คน

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 400 คน

6. คณะนิติศาสตร์         จำนวน 300 คน

7. คณะรัฐศาสตร์          จำนวน 300 คน

8. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จำนวน 60 คน

9. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (เฉพาะสาขาอนามัยชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม) จำนวน 100 คน

10. คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 630 คน

11. หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 150 คน

คุณสมบัติทั่วไป : กำลังศึกษา ม.6  หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2556

เกณฑ์การคัดเลือก : ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) , กลุ่มสาระ , ทดสอบความรู้เฉพาะสาขา และการสอบสัมภาษณ์

ยกเว้น สาขาเภสัชศาสตร์ ใช้คะแนนทดสอบ 7 วิชาสามัญ

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก

– รับสมัครผ่านระบบ internet ที่ www.entry.ubu.ac.th ระหว่าง 16 ธ.ค.2556 – 30 ม.ค. 2557

– ทุกคนที่สมัครและมีคุณสมบัติการสมัครผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเฉพาะสาขาวิชา มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้เฉพาะสาขาวิชาและ/หรือสอบสัมภาษณ์

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้เฉพาะสาขาวิชาและ/หรือสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

– ทดสอบความรู้เฉพาะสาขาวิชาและ/หรือสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ระเบียบการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s