รับตรง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ 57

รับตรง พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ 57

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 18 เมษายน 2557

คุณสมบัติผู้สมัคร

– กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
– เป็นสตรีโสด อายุ 17—20 ปี
– มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
– สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
– น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก.
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. BMI ไม่เกิน 25 กก./มม2
– ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

การรับสมัคร
– จำนวนนักเรียนที่รับต่อปี 60 – 80 คน เป็นทุนส่วนตัว
– คะแนนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย GPAX, O-NET, GAT, PAT, เป็นไปตามเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การทดสอบสุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจสุขภาพ
– รับสมัครทางอินเตอร์เนต เท่านั้นที่ http://jobrtncn.ac.th, http://www.rtncn.ac.th, http://www.navy.mi.th และ http://www.nmd.go.th
สิทธิประโยชน์ที่ได้ร้บขณะเป็นนักเรียนพยาบาล
– ได้รับยุทธอาภรณ์ (เครื่องแบบ) ตามที่กองทัพเรือกำหนด
– ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ จากกองทุนที่สถาบันได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และเอกชน

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.rtncn.ac.th/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s