โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครนักเรียนนายสิบแผนที่ ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ หลักสูตร 2 ปี เรียนสำเร็จแล้วได้รับคุณวุฒิ ปวส. ( ประเภทวิชาช่าง -อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ ) รับรองว่ามีงานทำแน่นอน โดยจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพไทย และแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี จ่าตรี และจ่าอากาศตรี

คุณสมบัติเบื้องต้น

  • เพศชาย  สัญชาติไทย  สถานภาพโสด
  • อายุ  17-20 ปี (เกิด พ.ศ.2537 – 2540)
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20
  • มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

ระเบียบการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s